Sæsonen er afsluttet

Efter en meget vellykket koncert med Ensemble MidtVest 13. marts er programmet på denne side af sommeren slut. Programmet for næste sæson, som strækker sig fra efteråret indtil næste forår, er endnu ikke helt på plads. Så snart koncerterne har fået faste datoer og et program ligger klart, vil det naturligvis blive formidlet her på hjemmesiden.
Nogle af foreningerne i vores nabokommuner har stadig musik på programmet her i foråret. Husk et medlemskort her fra Skive Kammermusikforening kan benyttes til de fleste koncerter hos vores naboer. Se mere om dette i denne fælles folder eller besøg de enkelte foreningers hjemmesider via punkret Medlemskab i menuen, for at se opdaterede datoer. Corona kan jo have skubbet nogle koncerter i forhold til den oprindelige plan.

Generalforsamlingen, som blev afholdt efter koncerten med Ensemble MidtVest, forløb i god ro og orden. Et referat fra generalforsamlingen vil ligge tilgængelig her på hjemmesiden indenfor få dage.
Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på 450kr i den kommende sæson og billeter i løssalg vil forsat koste 150kr. Hvert betalende medlem vil igen modtage en fribillet til én af sæsonens koncerter, som bliver udleveret når sæsonen starter.
Valg til bestyrelsen resulterede i genvalg på alle poster og bestyrelsen tegnes derfor af de samme personer i den kommende periode.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og besøgende et godt forår og god sommer. Vi håber at se jer igen efter sommerferien til flere musikalske oplevelser på Skive Musikskole.