Datoen er ikke fastlagt endnu. Følg med her på hjemmeisen, på Facebook eller hos Skive Musikskole, som er arrangøren af arrangementet.

Gratis entré.

Som noget nyt har vi den glæde at indbyde jer til ”Nervekoncerten”, som vi står for som medarrangør af sammen med Skive Musikskole. Navnet på koncerten skyldes, at de unge musikere på denne måde afprøver den musik, de skal spille til optagelsesprøven til konservatoriet, så det kan godt være der er lidt nerver på. Her er altså tale om morgendagens stjerner – eller måske rettere stjernerne i overmorgen.