Generalforsamling 2021

Den ordinære generalforsamling er planlagt til 21. marts kl. 17:00 umiddelbart efter koncerten med Artos Kvartetten.
På grund af den nuværende situation hvor man ikke kan mødes fysisk bliver generalforsamlingen udskudt og forventes gennemført i forbindelse med én af de udsatte koncerter i maj måned. Den præcise dato kommer snarest muligt.

Medlemmer er meget velkomne til at komme med forslag til generalforsamlingen under punktet “Indkomne forslag”. Forslag bedes sendes til formand Torben Lassen inden generalforsamlingen og gerne via mail på formand@nullskivekammermusikforening.dk

Dagsorden iflg. vedtægterne (hent som pdf).