Dagsorden til generalforsamlingen søndag den 22. april 2018 kl. 17.15 på Skive Musikskole Asylgade 5.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår en forhøjelse til 500 kr. og 150 kr. for billet, hvis man ikke er medlem.
 5. Næste sæsons program.
 6. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:
  a) §1: Nuværende formulering ”… og dens hjemsted er Musikkens Hus, Strandvejen, 7800 Skive.” ændres til ”… og dens hjemsted er Skive Musikskole, Asylgade, 7800 Skive.”
  b) §4: Nuværende formulering ”… og bekendtgøres med 14 dages varsel i den lokale presse.” ændres til ”… og bekendtgøres med 21 dages varsel.”
  c) §4: Nuværende formulering ”… sendes til bestyrelsen senest 1. maj, således at forslagene kan indgå i den endelige dagsorden.” ændres til ”sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, således at forslagene kan indgå i den endelige dagsorden.”
  d) §6: ”… der som hovedregel afvikles i Musikkens Hus,” ændres til ”… der som hovedregel afvikles på Skive Musikskole,”
 7. a) Valg af bestyrelse
  På valg er Ulrich Predelli, Peder Toftgaard og Torben Rothe Lassen.
  b) Valg af to suppleanter.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.